מי מפחד מבקרת מבנים?

זה חדש, זה סמכותי, זה עולה כסף ולא ברור ממש מה יוצא לי מזה?
בואו נבהיר כאן את הדברים ונפיג חרדות מיותרות. האמת היא שכל בעל מקצוע הגון לא צריך לחשוש מבקרת מבנים. לפעמים צריך הוא להודות על קיומה אם מנעה כשלים חמורים שהיו מסבכים אותו קשות.
בגישה מקצועית, ישירה ופשוטה בוחנת בקרת מבנים את עמידת הבניין בדרישות בטיחות ושלום הציבור עפ"י קוד הבניה. כלומר בתהליך רציף, בליווי של בקר מבנים יכול מי שבונה או מתכנן לדעת האם המבנה שלו עומד בדרישות יציבות, בטיחות, תברואה, סביבה אוורור, מיגון וכד'.
לא כל בניה נדרשת לבקרה. בניה פשוטה, כמו מגורים צמודי קרקע (עד 6 יח"ד בשתי קומות) פטורה מחובת הבקרה (אם כי היא אפשרית). עם פנייתכם למכון בקרה ימונה בקר אחראי שאתו תעבדו במהלך התכנון והבניה. הבקר יבחן את התכנון מהיבטי תכן בלבד וילווה את מהלך עבודות הבניה, יעריך סיכונים לכשל ויפעל למניעתו. מכיוון ומדובר בדבר חדש שדורש הכנה, לימוד ותיאום ציפיות, כדאי להתנסות לפני שחובת הבקרה תיפול עליכם פתאום ביום בהיר אחד.
במהלך התכנון והבניה נתקלתם בהרבה דרכים אפשריות להשיג מטרה הקבועה בתקנות הבניה. בקר מבנים מיומן יסייע לכם לאמת האם הדרך שבחרתם אכן עונה על דרישות החוק. מתכנן או בונה שנעזר לשם כך בבקר מבנים מקבל סיוע צמוד ורצוף בזמן שמתאים לו ולא רק בסוף הבניה. בקרת התכן נעשית עם התקדמות התכנון ולא תתבקשו להגיש מראש פרטים בשלבי הרישוי להיתר. גם אם תבצעו שינויים קלים במהלך הבניה יכולה בקרה רציפה לבחון אותם תוך כדי תנועה מבלי לעצור את כל התהליך.
זו בכלל לא המצאה של הממשלה. כדי לבצע בקרה הוכשרו והוסמכו בקרי מבנים ע"יRICS לאחר הכשרה ואימון ארוכים, בפרקטיקות בקרה הנמצאות בחזית הרגולציה העולמית. כל השאלות שעלו כבר בהתחלה- האם זה באמת יעבוד? ואיך זה יעבוד? התפוגגו כאשר ראינו במו עיננו איך הבקרה עובדת באנגליה, במסגרת הכשרת בקרים, כאשר ליווינו בקרים בעבודתם וביקרנו באתרי בניה בליווי בקרים מקומיים.

blank
לא כל בניה נדרשת לבקרה

חשוב להפריך שמועות שווא, כאילו מכון הבקרה הוא הזרוע הארוכה של מהנדס הועדה. מכון הבקרה הוא גוף מקצועי עצמאי העוסק בנושאי תכן בלבד. חלה עליו חובת חיסיון למידע שהוא מקבל מכם והמקרה היחיד שבו נדרש המכון לדווח למהנדס הועדה, הוא כאשר כשל או סיכון לכשל לא מטופלים.
אמנם לא תוכלו לקבל היתר בניה, אישור התחלת עבודות או תעודת גמר ללא אישור מכון הבקרה, אבל בקרי מבנה אינם שוטרים או פקחים והם כאן כדי לעזור לכם למלא דרישות קוד הבניה. בקרת מבנים היא ביקורת בונה ומסייעת, כפי שמקובל בעולם המערבי. לא מומלץ להתעלם מהכלי העומד לרשותכם ויכול לתת לכם רשת ביטחון ולהמשיך בעסקים כרגיל גם אם חודשים הקרובים לא תחול חובת בקרה למעשה.
כפוף להתנהלות נכונה של ועדות מקומיות, יחסוך מכם מכון הבקרה את כל האישורים בתחומי התכן, הנדרשים כיום להיתר בניה או לתעודת גמר. וזה כולל הרבה מאוד התרוצצויות, זמן וכסף.
בקר מבנים יבצע בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית תוך ניהול סיכונים. ובכך יכול למנוע כשלים ואף ליקויים. אם נשווה את עלות הבקרה (כרבע אחוז) לעלויות ניהול פרויקט, תיאום תכנון, תיקון ליקויים וטיפול משפטי, נוכיח כדאיות גם אם ימנע הבקר רק עשירית מהליקויים. אם תתייעצו עם בקר מבנים מיומן בזמן, תוכלו לחסוך גם בהוצאות מיותרות הנובעות מזהירות יתר או סתם כסת"ח.
אי אפשר לדעת מראש את מידת ההצלחה הראשונית, הבקר זקוק לשיתוף הפעולה שלכם כדי לבצע עבודתו ואתם זקוקים לו כדי להתקדם. באירופה נחשב בקר מבנים כאיש מקצוע שאפשר לסמוך עליו ואישורו מעיד על טיב הבניין. בכל מה שראיתי בשנים האחרונות אני לא מוצא סיבה מהותית שזה לא יהיה כך בארץ.
בברכה
עפר סבר FRICS