קישורים שימושיים:                       

סרטון הסבר של מינהל התכנון >>

תקנות הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו >>

תהליך העבודה מול מכון בקרה >>

תקנות התכנון והבניה (רישוי ובניה) >>

שאלות ותשובות בנושא מכוני בקרה >>

חיפוש פרטי מעבדות וטכנולוגיות >>

הסכמי התקשרות:

הסכם עם לקוח לבקרת תכן מאושר מינהל התכנון >>

הסכם עם לקוח לבקרת ביצוע מאושר מינהל התכנון >>

מידע נוסף:

מכון לבקרת בניה – מצגת הסבר